VI ÄR MEDLEM I SVENSKA ÅKERIFÖRETAG

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen.

OM SVENSKA ÅKERIFÖRETAG

Tillsammans har vi kraften att förbättra och åstadkomma förändringar!

Sveriges Åkeriföretag driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag är vi över 6000 medlemmar och vi är en av medlemmarna.

LÄS MER HÄR!
VÅRA ÖPPETTIDER

MÅNDAG - FREDAG

07:00 ~ 16.00

LÖRDAG - SÖNDAG

Stängt

KONTAKT