ÅKERIETS DAGLIGA MILJÖARBETE

Här kan du läsa mer om hur vi på Malméns Åkeri AB jobbar aktivt med miljöfrågor och om tankar kring att vara ett så klimatsmart och miljövänligt åkeri som möjligt.

VÅRT DAGLIGA MILJÖARBETE

Att tänka miljösmart är viktigt för oss på Malméns Åkeri AB

 • Vi använder oss av fordon som har den senaste EURO-klassningen.
 • Fordonen tankas med miljödiesel Evolution Diesel/HVO.
 • Våra fordon har också miljövänliga däck. Lufttrycket i däcken kontrolleras regelbundet. Däcken innehåller inte några HA-oljor.
 • Vi köper våra däck av Bandag som har en mycket hög miljöpolicy.
 • Vi använder sig också av verkstäder med hög miljöpolicy.
 • Samtliga chaufförer genomgår en ECO-driving utbildning där de får lära sig att tänka och köra miljövänligt, hålla rätt hastighet, undvika tomgångskörning och strömkoppla aggregaten.
 • Vi har serviceavtal på fordonen som löper regelbundet.
 • Alkolås är monterat i alla bilar för trafiksäkerhet.
KONTAKTA OSS IDAG!
FRAMTIDENS MILJÖARBETE

Med omtanke om kommande generationer jobbar vi hårt med förbättringsåtgärder gällande vår miljö-policy!

 • Fortsätta anlita miljövänliga företag.
 • Transportera med så full beläggning som möjligt.
 • Fortbildande utbildning runt miljö.
 • Dialog med personal och kunder om hur vår miljöpolicy kan bli bättre.
 • Att vid inköp av nya fordon och material vara uppmärksam på att varan alltid har den bästa miljöklassningen och miljödeklarationen.
 • År 2025 har vi ett mål att ha alla fordon drivna med fossil fritt bränsle.
KONTAKTA OSS IDAG!
VÅRA ÖPPETTIDER

MÅNDAG - FREDAG

07:00 ~ 16.00

LÖRDAG - SÖNDAG

Stängt

KONTAKT